Бюджет

Информация за изпълнението на бюджета към 31.03.2024 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.12.2023 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Бюджет на ОбУ „Христо Ботев“ – 2022 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.

Информация за изпълнение на бюджет към 30.06.2022 г.

Информация за изпълнение на бюджет към 30.09.2022 г.

Информация за изпълнение на бюджет към 31.12.2022 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2021