Бюджет

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.

Бюджет на ОбУ „Христо Ботев“ – 2022 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2021