Бюджет

Бюджет на ОбУ „Христо Ботев“ – 2022 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.

Информация за изпълнение на бюджет към 30.06.2022 г.

Информация за изпълнение на бюджет към 30.09.2022 г.

Информация за изпълнение на бюджет към 31.12.2022 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2021