Извънкласни дейности 2021/2022 година

Клуб „На ти с ИТ“ – ръководител Фатме Мехмед 💻🖱🖨💿💾

Клуб „Млад природозащитник“ – ръководител Гергана Папаркова 🍀🍂🌼🌈🦋🐞🍄💧

Клуб „Млад пътешественик“ – ръководител Кемал Адем 🏞 🏔

Клуб „Фотографска работилница“ – ръководител Зюрие Айруш 📷🎥📱

Клуб ,,Да творим заедно“ – ръководител Бригита Русева 🖌✂️🖍📐📎

Клуб „Спортен свят“ – ръководител Дениз Садъков ⚽️🏀🏐🏓🏸

Клуб „Музикален свят“ – ръководител Баки Бинджев 🎙🎵🎶

Клуб „Different world“ – ръководител Айтен Солакова 🌎