История

ИСТОРИЯ НА ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ДЪБНИЦА

Първоначално училище – с. Дъбница отваря врати за пръв път на 13.10.1925 година, като първи учител е назначен Иван Петров.През следващата учебна 1926/1927 г. в училището пристига и Петър Вълканов.През следващите учебни години според архивите на училището, в Дъбница учителстват Тинка Хаджиева, Иван Кехайов,Боню Караколев, Иван Чернев и десетки други, които идват в селото, за да учат  децата на четмо и писмо.Обучението  се  водело в стара сграда  до джамията. През 1936/37 учебна година учителският колектив се състои от 5 човека: Иван Шишков, Мария Джаджева,Райна Антова, Костадин Карагеоргиев и Петър Кръстин. Архивите на училището ни водят и до злополучната 1943/44 учебна година, когато  занятията биват прекратени за 3 месеца, поради военни въздушни действия над България. През тази учебна година учителите и учениците не са имали възможност за нормални учебни занятия поради постоянните въздушни нападения.До м. декември 1958 г. учебен процес се води в старото училище, след което ученици и учители се преместват в новопостроеното, просторно училище. През същата 1958/59  година се открива и ученическо общежитие с около 70 възпитаника от селата Хвостяне и Блатска. Създадена е районна прогимназия, като в училището идват да учат и децата от селата Крушево, Ореше и Долно Дряново. На 15.07.1961 г. започва строеж на разширение към пансиона, тъй като има належаща нужда от помещения за ученици от 5 села.През учебната 1965/66 г. след преместване на бившия директор Аспарух Тиганчев, на неговото място бива назначена Надка Бозова, която ръководи училището в продължение на 25 години.На 10.10.1990 г. поради излизане в пенсия на Н. Бозова, за директор на училището е назначен Илия Цацев, който успешно ръководи училището до 31.07.2019 г.Учебната 2017/2018 г. остава паметна за Основно училище „Христо Ботев“, тъй като се преобразува в Обединено училище с първа степен на гимназиален етап – до 10. клас.Почти 30 години училището се ръководи от един от най-всеотдайните директори в историята на училището – г-н Цацев, който е спечелил уважението на цялата учителска гилдия в района със своя професионализъм.В края на 2015 г. е спечелен проект за цялостно саниране на училището, в резултат на което в момента учителският колектив и учениците имат необходимите условия за работа и учене. Учебната 2017/2018 г. завършва с още една придобивка – спортна площадка, която дава по-големи възможности на учениците за спорт.На 08.07.2019 г. е направена първата копка по проект за пристройка, допълнителен учебен корпус на Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Дъбница. Изпълнението на проекта започва и приключва при следващия директор – Айтен Солакова, благодарение на която на 11.05.2020 г.,  училището е по-просторно и красиво. Изградени и  обзаведени са две нови класни стаи на двата етажа и административна част в сутерена на пристройката.През м.август 2020 г. бе спечелен проект „Изграждане на училищна STEM среда“, който ще осигури на учениците и учителите още по-модерна и съвременна образователна среда.През м. януари 2021 г. МС одобри средства за училището и предстои изграждане на нов физкултурен салон.Вече ще можем да се похвалим с отлична материална база, с помощта на която ще се множат успехите на училището и учениците ни.