Онлайн училище

Заповед за присъствен образователен процес и за учениците от 5. и 9. клас, считано от 14.02.2022г.

Заповед за преминаване в ОРЕС – 07.02.2022 г. – 11.02.2022г.

Заповед за преминаване в ОРЕС – 24.01.2022г. – 28.01.2022г.

Правила за преминаване в ОРЕС

Заповед за преминаване в ОРЕС за учениците от III клас

Седмично разписание и график на часовете в ОРЕС за III клас