Символи

Емблема на училището:

Знаме на училището:

Химн на ОбУ „Христо Ботев“

(написан по повод ритуализация на училищния живот)


Текст: Надя Икономова
Музика: Баки Бинджев