Учебни планове

Учебна 2023/2024 година

Учебен план I клас

Учебен план II клас

Учебен план III клас

Учебен план IV клас

Учебен план V клас

Учебен план VI клас

Учебен план VII клас

Учебен план VIII клас за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език

Учебен план IX клас за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език

Учебен план X клас за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език