Учители

Мария Шикерова Старши учител в начален етап на основното образование

Портфолио

Надежда Ташкова Старши учител в начален етап на основното образование

Портфолио

Антоанета ЧолаковаСтарши учител в начален етап на основното образование

Портфолио

Стела Костова – ШоколареваНачален учител в група за целодневна организация

Портфолио

Бюлент МурадовСтарши начален учител в група за целодневна организация

Портфолио

Марияна Воденичарова Старши учител в начален етап на основното образование

Портфолио

Величка Маркова-ЧолеваСтарши учител по български език и литература

Портфолио

Катя Стойчева Старши начален учител в група за целодневна организация

Портфолио

Айтен СолаковаСтарши учител по английски език

Портфолио

Камелия ЧаушеваУчител в група за целодневна организация

Портфолио

Фатме ИслямоваУчител в група за целодневна организация

Портфолио

Зюрие АйрушУчител по английски език

Портфолио

Цветанка ХаджидимановаСтарши учител по математика

Портфолио

Фатме МехмедУчител по информационни технологии

Портфолио

Кемал АдемУчител по история и цивилизация, география и икономика и философия

Портфолио

Гергана ПапапрковаСтарши учител по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и физика и астрономия

Портфолио

Баки БинджевСтарши учител по музика и физическо възпитание и спорт

Портфолио

Фикрие АдемУчител в група за целодневна организация

Портфолио

Зюлкера ЛетифУчител в група за целодневна организация

Портфолио

Никола ИбришимовУчител по изобразително изкуство и технологии

Портфолио