Учители

Мария Шикерова Старши учител в начален етап на основното образование

Портфолио

Надежда Ташкова Старши учител в начален етап на основното образование

Портфолио

Антоанета ЧолаковаСтарши учител в начален етап на основното образование

Портфолио

Стела Костова – ШоколареваНачален учител в група за целодневна организация

Портфолио

Бюлент МурадовСтарши начален учител в група за целодневна организация

Портфолио

Марияна Воденичарова Старши учител в начален етап на основното образование

Портфолио

Величка Маркова-ЧолеваСтарши учител по български език и литература

Портфолио

Катя Стойчева Старши начален учител в група за целодневна организация

Портфолио

Айтен СолаковаСтарши учител по английски език

Портфолио

Зюрие АйрушУчител по английски език

Портфолио

Цветанка ХаджидимановаСтарши учител по математика

Портфолио

Фатме МехмедУчител по информационни технологии

Портфолио

Кемал АдемУчител по история и цивилизация, география и икономика и философия

Портфолио

Гергана ПапапрковаСтарши учител по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и физика и астрономия

Портфолио

Баки БинджевСтарши учител по музика и физическо възпитание и спорт

Портфолио

Михаела ДаскаловаСтарши учител по изобразително изкуство

Портфолио

Фикрие АдемУчител в група за целодневна организация

Портфолио

Зюлкера ЛетифУчител в група за целодневна организация

Портфолио

Георги Николов Учител в група за целодневна организация

Портфолио