Учители

Мария Шикерова Старши учител в начален етап на основното образование

Портфолио

Надежда Ташкова Старши учител в начален етап на основното образование

Портфолио

Антоанета ЧолаковаСтарши учител в начален етап на основното образование

Портфолио

Недялка Воденичарова Старши учител в начален етап на основното образование

Портфолио

Бюлент МурадовСтарши начален учител в група за целодневна организация

Портфолио

Марияна Воденичарова Старши начален учител в група за целодневна организация

Портфолио

Надя ИкономоваСтарши учител по български език и литература

Портфолио

Катя Стойчева Старши начален учител в група за целодневна организация

Портфолио

Айтен СолаковаСтарши учител по английски език

Портфолио

Зюрие АйрушУчител по английски език

Портфолио

Бонка ЦацеваСтарши учител по математика

Портфолио

Фатме МехмедУчител по информационни технологии

Портфолио

Кемал АдемУчител по история и цивилизация, география и икономика и философия

Портфолио

Гергана ПапапрковаСтарши учител по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и физика и астрономия

Портфолио

Баки БинджевСтарши учител по музика и физическо възпитание и спорт

Портфолио

Бригита РусеваУчител в група за целодневна организация

Портфолио

Зюлкера ЛетифУчител в група за целодневна организация

Портфолио

Дениз СадъковУчител в група за целодневна организация

Портфолио