ФИНАНСИРАНИ  ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020,
начало за училището проекти галерия бюджет документи административни услуги профил на купувача контакти
2940 с. Дъбница общ. Гърмен обл. Благоевград тел. 0892602028 е-mail: botevschool@mail.bg
начало за училището проекти галерия бюджет документи административни услуги профил на купувача контакти проекти проекти