Прием

ОбУ “Христо Ботев”, с. Дъбница обявява прием в VIII клас за учебната 2021/2022 г. ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „Компютърни науки“, с разширено изучаване на чужд език – Английски език със срок на обучение – 3 /три/ години. ПРОФЕСИЯ „Програмист“; СПЕЦИАЛНОСТ „Програмно осигуряване“…